G-0Y7CG739ML
0633677005 info@babssmith.nl

(Ziekte) verzuim gesprekken

‘Ik ben niet lui, ik ben heel gemotiveerd om niks te doen’ 

(Ziekte)verzuim in het Voortgezet Onderwijs kan lastig zijn voor scholen. Vaak voelt het als een ongrijpbaar probleem. Jaarlijks zitten vele leerplichtige leerlingen thuis. Leerlingen vallen niet zomaar uit van school, verschillende oorzaken liggen hieraan ten grondslag.

Vroegsignalering

Als leerlingen zich langdurig of frequent ziekmelden of spijbelen, is het belangrijk dit tijdig te signaleren. Scholen kunnen verzuim verminderen en schooluitval voorkomen door het vroegtijdig bespreekbaar te maken met de leerlingen en hun ouders. De rol van de zorgcoördinatoren en mentoren is daarbij essentieel. Zij kunnen een belangrijke rol spelen bij vroegsignalering en doorverwijzing naar de Jeugdgezondheidszorg (JGZ).

Bespreekbaar maken

Tijdens de workshop ‘Motiveren bij ziekteverzuim’ leren mentoren en zorgbegeleiders hoe ze een verzuimgesprek met een ziekgemelde leerling en/of een ouder kunnen voeren. Centraal staat daarbij het oefenen van gesprekken met eigen praktijksituaties met een trainingsacteur.

M@ZL

M@ZL is een beproefde methodiek voor een integrale aanpak van ziekteverzuim bij scholieren in het voortgezet onderwijs en het MBO. Kenmerkend is de samenwerking tussen JGZ-organisaties, scholen en leerplicht. Centraal binnen de M@ZL aanpak staat het voeren van gesprekken met leerlingen en ouders over het ziekteverzuim.

Namens NCJ/NSPOH geef ik M@ZL workshops voor o.a. mentoren, zorgcoördinatoren en projectbegeleiders. Daarnaast train ik jeugdartsen en geef ik de M@ZL train-de-trainer waarin professionals opgeleid worden om de M@ZL workshop te geven.

PATS

Sinds enkele jaren werkt CJG Rijnmond volgens de PATS-aanpak, het zusje van M@ZL. In de regio Rotterdam trainde ik inmiddels zo’n 40 scholen in gespreksvoering rondom ziekteverzuim.

Babs Smith
coaching & training
06-33677005
babssmith.nl
bartelscoaches.nl