G-0Y7CG739ML
0633677005 info@babssmith.nl

objectief rapporteren

‘Leuker kunnen we ’t niet maken, wel efficiënter’ 

Het bijhouden van dossiers is meer dan een geheugensteuntje voor jou of je overdracht aan je collega’s. Vaak is het een noodzaak om je beroep goed uit te oefenen of zelfs een wettelijke verplichting. En sinds de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht is, rapporteer je ook nog voor je patiënt of cliënt!

Inzagerecht

Deze Europese verordening zorgt voor duidelijke privacyrechten voor burgers en plichten voor bedrijven en organisaties. Dit betekent dat het inzagerecht van burgers ineens onder een vergrootglas ligt. Burgers hebben met betrekking tot hun dossiers simpelweg het recht op: informatie, inzage, rectificatie, verwijdering van informatie en het maken van bezwaar. Best handig dus als je dossiers goed leesbaar zijn.

Objectief rapporteren

De workshop ‘Objectief rapporteren’ is een interactieve workshop die handvatten voor begrijpelijke, feitelijke en volledige rapportages. Natuurlijk staan we eerst even stil bij het ‘hoe’ en ‘waarom’ van rapporteren. Daarna krijg je duidelijke richtlijnen voor het schrijven en ga je samen oefenen met eigen casuïstiek. Het motto is ‘leuker kunnen we het niet maken, wel duidelijker’!

Babs Smith
coaching & training
06-33677005
babssmith.nl
bartelscoaches.nl