G-0Y7CG739ML
0633677005 info@babssmith.nl

oefening luisteren 

Ontwikkelgroep ‘Werken aan Aanwezigheid’ 

Instructie Luisteren op 3 manieren

Maak 3-tallen. Spreek af wie persoon A, B en C is. 

Persoon A

– Vertelt over iets, waarover hij/zij zich zorgen maakt

– Vertelt in 3 rondes van 3 min. (ongeveer) hetzelfde verhaal

Persoon B

– Luistert in 3 rondes van 3 min. naar A
– Wisselt elke ronde de manier van luisteren

Ronde 1 – Ongevraagd adviseren

– Zodra je een oplossing denkt te weten,
onderbreek je A en vertel je die oplossing.
– Je blijft met oplossingen komen totdat A klaar is met vertellen

Ronde 2 – Doorvragen

– Je vraagt minimaal 5 keer door:
‘Waarom? Hoe komt het dat …? Leg eens uit … ? etc

Ronde 3 – Gelijkwaardig informeren

– Je vat de kern samen
– Je vraagt toestemming om een tip te geven:
‘Mag ik je vertellen wat ik denk dat helpt… ? of  
‘Ik heb een idee, wil je het horen … ?’ etc.
– Je wacht op antwoord en geeft dan je tip

Persoon C

– Bewaakt de tijd 
(3 rondes van 3 min.)

– Observeert

– Helpt nabespreken

Babs Smith
coaching & training
06-33677005
babssmith.nl
bartelscoaches.nl