06-33677005 info@babssmith.nl

Wat doe jij, als iemand je vertelt wat je moet doen? Juist, je denkt waarschijnlijk ‘dat bepaal ik zelf wel!’. De meeste mensen houden niet zo van verandering. En al helemaal niet als een ander dat van ze vraagt. Hoe help je patiënten dan om hun gedrag te veranderen?

Als doktersassistent geef je weleens advies over een gezondere leefstijl. Of je probeert iemand te overtuigen om een behandeling te ondergaan of een medicijn in te nemen. Dit kan weerstand opleveren bij de patiënt. ‘Ik heb vaak te maken met patiënten met een hoge BMI en risico op hart- en vaatziekten. Ik probeerde ze altijd te motiveren om af te vallen door ideeën aan te dragen en de voordelen op te noemen. Ik kreeg altijd veel smoesjes te horen,’ vertelt Linda Lubberts, doktersassistent bij een huisartsenpraktijk.

Innerlijke motivatie

Tijdens de training Motiverende Gespreksvoering leerde Linda dat tips geven, overtuigen en adviseren helaas niet werkt om iemand in beweging te krijgen. Mensen veranderen alleen als ze dat zélf willen. En het liefst omdat ze dat zélf bedacht hebben. De redenen om te veranderen zitten al in iemand. Het is de kunst deze innerlijke motivatie ontlokken.

Yvonne Plagge, doktersassistent van een Kinderpoli licht toe: ‘Ik heb soms te maken met ouders van kinderen met astma. Ik probeer hen te motiveren om te stoppen met roken of de poli te bezoeken. Meestal benoemde ik de nadelen van het roken of de voordelen van het bezoek aan de poli. Ik probeerde ze over te halen om te doen wat ik goed vind. Het resultaat was nihil. Ik heb geleerd hoe belangrijk het is om ouders autonomie te geven en ben nu meer gericht op samenwerking.’

Focus bij de patiënt

Het gaat bij Motiverende Gespreksvoering vooral om aansluiten bij de ander. De focus ligt bij de patiënt. Die moet allereerst willen veranderen en ook het gevoel hebben dat hij of zij kan veranderen. Je gaat samen met de patiënt op zoek naar oplossingen voor een probleem. Het is belangrijk dat je daarbij je adviezen en oordelen parkeert en aansluit bij de belevingswereld van de patiënt.

Martine Termeulen, doktersassistent bij een huisartsenpraktijk: ‘Ik was vaak ideeën en oplossingen aan het bedenken voor de patiënt. Dat was best vermoeiend voor mij en soms zelfs frustrerend. Het is belangrijk om de patiënt zelf te laten werken. Ik heb tijdens de training veel handvatten gekregen voor een gelijkwaardig gesprek.

Bij Motiverende Gespreksvoering de juiste basishouding dus heel belangrijk. Daarmee voorkom je dat je gesprek met een patiënt defensief gedrag of tegenargumenten oplevert. Want in dat geval is iemand minder geneigd om te veranderen!

Geïnteresseerd in een 2-daagse training Motiverende Gespreksvoering voor Doktersassistenten? Dat kan op:

19 september en 3 oktober (Roosendaal)
12 oktober en 24 oktober (Utrecht)
15 en 29 maart 2018 (Utrecht)
11 oktober en 1 november 2018 (Utrecht)

Accreditatie: 12 punten
Meldt je aan bij de NVDA

Artikel in ‘De Doktersassistent’ van de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten – Maart 2017: