06-33677005 info@babssmith.nl
Enthousiasme over leefstijlcoaching

Enthousiasme over leefstijlcoaching

Heerlijk, zo’n enthousiasme na m’n training ‘coachingsvaardigheden’ voor de LeefstijlCoach Academy! Dit zijn de coaches waar je graag bij aanklopt voor steun bij gedragsverandering/gezonde leefstijl!

#Leefstijlcoach #LeefstijlCoachAcademy #Gedragsverandering #BrickhouseAcademy

AVG zet op scherp: Inzagerecht vereist zorgvuldige rapportages

AVG zet op scherp: Inzagerecht vereist zorgvuldige rapportages

Facebook is niet de enige die zorgvuldig om moet gaan met onze privacy. Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze Europese verordening zorgt voor duidelijke privacyrechten voor burgers en plichten voor bedrijven en organisaties. Ook bij de overheid en in de zorg.

De meeste zorginstellingen werken al jaren met een keurig beveiligd patiëntensysteem. Jeugdverpleegkundige Krystle Bosscher van GGD Drenthe: “Rapporteren is een belangrijk onderdeel van mijn werk. Als verpleegkundige rapporteer ik veel. Bij elk contactmoment schrijf ik in het digitale kinddossier. Zorgvuldigheid vind ik hierbij belangrijk. In het belang van het kind, maar ook ter overdracht naar een collega.”

Inzagerecht
Toch is er iets verandert met de komst van de AVG; Het inzagerecht van burgers ligt ineens onder een vergrootglas. Burgers hebben met betrekking tot hun dossier simpelweg het recht op: informatie, inzage, rectificatie, een verzoek om verwijdering van informatie en het maken van bezwaar. Krystle: “Ouders mogen het dossier van hun kind inzien, dus dan moet het ook voor hen goed leesbaar zijn. Een rapportage moet feitelijk en transparant zijn en heeft aandacht nodig.”

Leesbaarheid
Vorig jaar organiseerde GGD Drenthe een workshop ‘Objectief Rapporteren’. Krystle: “Er was een duidelijke behoefte van doktersassistenten, verpleegkundigen en artsen om onze manier van rapporteren weer eens onder de loep te nemen. Met als doel ‘hoe kan ik feitelijk rapporteren wat ik zie of signaleer, zodat het ook voor ouders duidelijk is en klopt.

Als ik nu rapporteer, probeer ik me te verplaatsen in de ouders. Waar mogelijk probeer ik ouders ook ter plekke te vertellen wat ik noteer of een samenvatting te geven van de rapportage. Dat ik zelf ouder ben, helpt; Als ouder wil ik zelf ook begrijpen wat er staat. Ik wil me terug kunnen vinden in het verslag. Een rapportage moet een goede en feitelijke samenvatting zijn van wat er besproken is. “

Naslagwerk
“Laatst was er een situatie waarbij een vermoeden was van kindermishandeling. Daarin werkte ik samen met Jeugdzorg en de ouders. Ik maakte van elk gesprek een verslag en merkte dat het voor alle betrokken partijen belangrijk was om ‘iets’ terug te kunnen lezen. De ouders waren verstandelijk beperkt, voor hen was het ook heel prettig dat de afspraken in eenvoudig taalgebruik op papier stonden. We hadden allemaal iets om op terug te kunnen vallen.

Bij onze GGD zijn we kritisch op onze rapportages. De richtlijnen van Babs Smith over hoe je feitelijk kunt rapporteren, helpen daarbij.”

Geïnteresseerd in een workshop Rapporteren? Bel Babs: 06-33677005

#Rapporteren #Dossiervorming #Registreren #AVG

 

Let’s talk about sex; Motiveren tijdens het SOA/seks spreekuur

Let’s talk about sex; Motiveren tijdens het SOA/seks spreekuur

“Een condoom? Maar dan is het veel minder lekker! Tieners die nog blue zijn beginnen vaak te giechelen als ik over condooms begin, de rest schiet meestal in de weerstand,” vertelt Mayke Dankers, doktersassistent bij een huisartsenpraktijk.

Mayke heeft een eigen seks/SOA spreekuur. Ze geeft voorlichting en advies over seksueel overdraagbare aandoeningen en anticonceptie. En ze behandelt indien nodig. Motiveren tot gezond gedrag staat centraal tijdens haar spreekuur. Want een SOA of ongewenste zwangerschap kun je beter voorkomen dan genezen, toch?

Vertrouwen bouwen

Mayke: “De manier waarop ik mijn gesprekken voer, is cruciaal; Als ik patiënten niet kan motiveren om veilig te vrijen, dan denken ze ‘stik er maar in’ en dan zie ik ze nooit meer terug. Het allerbelangrijkste is dat ik een vertrouwensband met ze opbouw. ‘Ik heb een fijn gesprek met haar gehad’ zeggen ze dan tegen de huisarts. Dat is blijkbaar de reden waarom ze terugkomen. Ik let er vooral op dat ik de juiste houding aanneem en niet oordeel. Of het nou onwetende tieners zijn of roekeloze swingers, ik vind het belangrijk om te weten wat hun vraag is en hen daarmee te helpen.”

De belevingswereld van de patiënt

“Wat is anticonceptie, vermoord ik dan het kindje? Simpele vragen die niet in ons opkomen, die krijg ik,” vertelt Mayke. “Daarom is het zo belangrijk om eerst aan te sluiten bij de belevingswereld van de patiënt en niet ongevraagd informatie te gaan zenden. Regelmatig krijg ik de vraag: ‘Wat is een SOA’? Dan moet ik uitleggen dat je met seks een ziekte kan oplopen en dat je een condoom moet gebruiken. Waarop vluchtelingen vaak vragen: ‘Wat is een condoom?’ Ik mag er echt niet vanuit gaan dat patiënten op hetzelfde informatieniveau zitten als ik zit.”

Dat bepaal ik zelf wel

Gesprekken over anticonceptie vind ik vaak het meest effectief. “Daar komt veel voorlichting bij kijken. Ik kom soms jonge dames tegen die meerdere keren in één maand een morning-afterpil slikken en er niet bij stilstaan dat het slecht is voor hun hormoonhuishouding. Ook in deze gesprekken is een motiverende aanpak heel belangrijk; Ik dring ze niks op, maar help ze om zélf de juiste keuze te maken voor anticonceptie. Vrouwen zijn zich tegenwoordig steeds bewuster van hun eigen lichaam. ‘Wat is goed voor me en wat kan beter?’ Ze hebben behoefte aan advies op maat en willen uiteindelijk zélf kiezen.”

Motivatie komt van binnenuit

“Motiveren is best lastig. Soms ben ik tevreden over een gesprek en dan blijkt achteraf dat ze toch onveilige seks hebben gehad. De training Motiverende Gespreksvoering stond al een tijdje op mijn lijstje. Het heeft me inzicht gegeven in wat wel en niet werkt, en waarom. Ik heb nu bruikbare handvatten om innerlijke motivatie te ontlokken. Want de verandering die nodig is voor een betere gezondheid, moet de patiënt toch echt zelf doen. Dat kan ík niet doen; Ik kan er niet naast gaan zitten en zeggen ‘kun jij die condoom even omdoen!’.”

De training Motiverende gespreksvoering voor de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten scoort een 8,9 gemiddeld.

De eerst volgende trainingen voor de NVDA vinden plaats op:
– 15 en 29 maart in Utrecht
– 11 oktober en 1 november in Utrecht
Inschrijven kan bij de NVDA

Mayke Dankers is doktersassistent bij huisartsenpraktijk Beethoven in Tilburg. Ze neemt deel aan een landelijke expert groep die startende praktijkondersteuners en doktersassistenten helpt bij het opzetten van een seks/SOA spreekuur. De expertgroep is bezig met het ontwikkelen van een landelijk protocol en werkt nauw samen met de NVDA Academie voor de juiste scholing.

 

 

Sociale wijkteams uit de spagaat: Investeren in motiveren

Sociale wijkteams uit de spagaat: Investeren in motiveren

Zelfregie. Participatie. Eigen kracht… Mooie woorden waar de burger anno nu aan moet voldoen. En die burger heeft zelf vaak geen flauw benul. Tenzij hij voor hulp aanklopt bij de gemeente, of in beeld komt bij welzijnswerk of een zorginstelling. Dan krijgt hij te maken met een professional die vooral hulp wil bieden, maar soms ook eisen moet stellen.

Dichtbij de bewoner
Sociale wijkteams hebben regelmatig te maken met deze dubbele mindset. Deze interdisciplinaire teams hebben tot doel kwetsbare burgers te ondersteunen. Ze werken ín de wijken, dichtbij de bewoners. Ze zijn er om problematiek vroegtijdig te signaleren en te voorkomen. Daarbij stellen ze zich op als gelijkwaardige gesprekspartners. Ze nodigen bewoners uit om zélf hun problemen en behoeften te formuleren. Logisch, hun betrokkenheid wordt daarmee immers vergroot!

‘Moeten’ is demotiverend
Wat het lastig maakt, is dat de behoeften van de bewoners vaak haaks staan op de uitvoering van allerlei wetten zoals de Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet of lokaal beleid. Zodra de bewoner door heeft dat er iets verwacht wordt of ‘moet’, dan gaan de hakken in het zand. Hoe kun je als professional dan het vertrouwen van een bewoner winnen en hem tegelijkertijd in beweging krijgen namens de wet? Juist, met behulp van ‘motiverende gespreksvoering’!

Aansluiten loont
Sociaal werker: “Ik ondersteun bewoners op allerlei leefgebieden, zoals financiën, lichamelijke en psychische beperkingen, daginvulling etc. Dagelijks heb ik te maken met mensen die dakloos dreigen te worden, mensen die wanhopig zijn omdat ze zoveel schulden hebben, werkloos zijn of Wmo-vragen hebben. Ik heb tijdens de training Motiverende gespreksvoering geleerd hoe je ervoor kunt zorgen dat deze bewoners hun problemen eerder herkennen en onder ogen zien. Ik weet nu hoe ik duidelijk kan krijgen wat ze écht willen of juist níet willen.”

“Laatst sprak ik bijvoorbeeld iemand met heel veel schulden. Deze man zag niet in welke rekeningen dringend waren en eerst betaald moesten worden. Er was geen overzicht. Normaal zou ik snel in mijn zogenoemde ‘reparatiereflex’ schieten; dan had ik de neiging om meteen tips en adviezen te geven. Door eerst reflecties te geven en overzicht te creëren kwam er rust in het gesprek en kreeg hij uiteindelijk zelf ook inzicht. Het kost misschien wat tijd om aan te sluiten bij de bewoner, maar die investering levert enorm veel op.”

Innerlijke motivatie zorgt voor beweging
‘Motiverende gespreksvoering’ maakt duidelijk hoe belangrijk het is om de tijd te nemen om sámen met de bewoner de problematiek te onderzoeken en géén oplossingen of acties door te drukken of af te dwingen. Door eerst aan te sluiten bij de bewoner en oog te hebben voor diens behoeften, voorkom je weerstand. Met vertrouwen als basis, kun je iemands innerlijke motivatie aanspreken en sneller beweging creëren. De sleutel tot zelfregie, participatie en eigen kracht blijkt: Innerlijke motivatie!

Deze training scoort een 8,3 gemiddeld (gebaseerd op 130 respondenten)

Interesse? Bel me voor een vrijblijvend gesprek!

Ouders motiveren tot gezond gedrag; Een dagelijks dilemma van artsen en verpleegkundigen

Ouders motiveren tot gezond gedrag; Een dagelijks dilemma van artsen en verpleegkundigen

‘Ah joh, bij ons in de familie hebben ze allemaal zware botten!’ Met enige nonchalance haalt de moeder haar schouders op… Daar sta je dan als professional. Hoe zorg je ervoor dat deze ouder inziet dat haar kind echt véél te zwaar is en misschien wel diabetes of andere gezondheidsproblemen tegemoet gaat?

Voor jeugdartsen en -verpleegkundigen is overgewicht een lastig onderwerp om bespreekbaar te maken. Je wilt een kind vooral geen probleem aanpraten en ouders niet tegen de haren instrijken. Vaak is er ook meer aan de hand; zijn er financiële zorgen of familieproblemen die om aandacht vragen. Of er is sprake van laaggeletterdheid of een verstandelijke beperking.

Hoe overtuig je iemand in een dergelijke situatie dat friet en frisdrank echt niet passen binnen een gezond voedingspatroon? En dat buiten spelen gezonder is dan hangen voor de buis? Iemand ongevraagd tips en adviezen geven, werkt vaak averechts. Motiverende gespreksvoering biedt handvatten.

Naast de cliënt
Staf-arts Don Houben van GGD Limburg-Noord volgde de training Motiverende gespreksvoering. “Ik realiseer me nu dat het ook aan mij kan liggen als een cliënt niet wil veranderen. Ik was gewend om vanuit mijn eigen denkkader gesprekken aan te gaan. Ik sprak vanuit medische kennis, protocollen en richtlijnen. Dat belemmert je om naast de cliënt te gaan staan. En als je geen aansluiting vindt bij de belevingswereld van de cliënt, dan is die moeilijk te bewegen tot nieuw gedrag!”

Andere belevingswereld
Houben: “In het voorbeeld van de moeder ging ik alle medische nadelen van overgewicht benoemen en nog eens extra aandikken. Dat maakte geen indruk. Het enige nadeel dat zij zag, werd gevoed door haar eigen ervaring; dat ze als kind geen bikini aan kon. Voor mij is dat misschien iets onbenulligs, maar door respect te tonen voor wat die ander belangrijk vindt, kun je iemand meekrijgen. Het kan een opening zijn voor een gesprek waarin je de innerlijke motivatie om te veranderen boven water krijgt.

De kunst is dus om vanuit je eigen referentiekader neer te dalen. Ik zou nu eerder een vraag gesteld hebben als: ‘Hoe vond je het zelf om dik te zijn?’ Of: ‘Wat was voor jou belangrijk als kind?’ Met de juiste houding en technieken, is de kans groot dat je een ingang tot gedragsverandering vindt.”

Oefening baart kunst
Tijdens de training Motiverende gespreksvoering bij GGD Limburg-Noord werd gekozen voor het oefenen met een trainingsacteur. Houben ervaarde dit als erg waardevol: “Je kunt boeken lezen tot je een ons weegt, maar als je niet oefent dan gebeurt er niks.”

 

De gemiddelde score van deze training voor jeugdartsen en -verpleegkundigen is 8,3 (gebaseerd op 100 evaluaties)

Geïnteresseerd in Motiverende gespreksvoering?
Bel vrijblijvend naar 06-33677005 of mail naar info@babssmith.nl

Patiënten ondersteunen bij verandering; Motiverende Gespreksvoering helpt!

Patiënten ondersteunen bij verandering; Motiverende Gespreksvoering helpt!

Wat doe jij, als iemand je vertelt wat je moet doen? Juist, je denkt waarschijnlijk ‘dat bepaal ik zelf wel!’. De meeste mensen houden niet zo van verandering. En al helemaal niet als een ander dat van ze vraagt. Hoe help je patiënten dan om hun gedrag te veranderen?

Als doktersassistent geef je weleens advies over een gezondere leefstijl. Of je probeert iemand te overtuigen om een behandeling te ondergaan of een medicijn in te nemen. Dit kan weerstand opleveren bij de patiënt. ‘Ik heb vaak te maken met patiënten met een hoge BMI en risico op hart- en vaatziekten. Ik probeerde ze altijd te motiveren om af te vallen door ideeën aan te dragen en de voordelen op te noemen. Ik kreeg altijd veel smoesjes te horen,’ vertelt Linda Lubberts, doktersassistent bij een huisartsenpraktijk.

Innerlijke motivatie

Tijdens de training Motiverende Gespreksvoering leerde Linda dat tips geven, overtuigen en adviseren helaas niet werkt om iemand in beweging te krijgen. Mensen veranderen alleen als ze dat zélf willen. En het liefst omdat ze dat zélf bedacht hebben. De redenen om te veranderen zitten al in iemand. Het is de kunst deze innerlijke motivatie ontlokken.

Yvonne Plagge, doktersassistent van een Kinderpoli licht toe: ‘Ik heb soms te maken met ouders van kinderen met astma. Ik probeer hen te motiveren om te stoppen met roken of de poli te bezoeken. Meestal benoemde ik de nadelen van het roken of de voordelen van het bezoek aan de poli. Ik probeerde ze over te halen om te doen wat ik goed vind. Het resultaat was nihil. Ik heb geleerd hoe belangrijk het is om ouders autonomie te geven en ben nu meer gericht op samenwerking.’

Focus bij de patiënt

Het gaat bij Motiverende Gespreksvoering vooral om aansluiten bij de ander. De focus ligt bij de patiënt. Die moet allereerst willen veranderen en ook het gevoel hebben dat hij of zij kan veranderen. Je gaat samen met de patiënt op zoek naar oplossingen voor een probleem. Het is belangrijk dat je daarbij je adviezen en oordelen parkeert en aansluit bij de belevingswereld van de patiënt.

Martine Termeulen, doktersassistent bij een huisartsenpraktijk: ‘Ik was vaak ideeën en oplossingen aan het bedenken voor de patiënt. Dat was best vermoeiend voor mij en soms zelfs frustrerend. Het is belangrijk om de patiënt zelf te laten werken. Ik heb tijdens de training veel handvatten gekregen voor een gelijkwaardig gesprek.

Bij Motiverende Gespreksvoering de juiste basishouding dus heel belangrijk. Daarmee voorkom je dat je gesprek met een patiënt defensief gedrag of tegenargumenten oplevert. Want in dat geval is iemand minder geneigd om te veranderen!

Geïnteresseerd in een 2-daagse training Motiverende Gespreksvoering voor Doktersassistenten? Dat kan op:

19 september en 3 oktober (Roosendaal)
12 oktober en 24 oktober (Utrecht)
15 en 29 maart 2018 (Utrecht)
11 oktober en 1 november 2018 (Utrecht)

Accreditatie: 12 punten
Meldt je aan bij de NVDA

Artikel in ‘De Doktersassistent’ van de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten – Maart 2017: