06-33677005 info@babssmith.nl

Facebook is niet de enige die zorgvuldig om moet gaan met onze privacy. Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze Europese verordening zorgt voor duidelijke privacyrechten voor burgers en plichten voor bedrijven en organisaties. Ook bij de overheid en in de zorg.

De meeste zorginstellingen werken al jaren met een keurig beveiligd patiëntensysteem. Jeugdverpleegkundige Krystle Bosscher van GGD Drenthe: “Rapporteren is een belangrijk onderdeel van mijn werk. Als verpleegkundige rapporteer ik veel. Bij elk contactmoment schrijf ik in het digitale kinddossier. Zorgvuldigheid vind ik hierbij belangrijk. In het belang van het kind, maar ook ter overdracht naar een collega.”

Inzagerecht
Toch is er iets verandert met de komst van de AVG; Het inzagerecht van burgers ligt ineens onder een vergrootglas. Burgers hebben met betrekking tot hun dossier simpelweg het recht op: informatie, inzage, rectificatie, een verzoek om verwijdering van informatie en het maken van bezwaar. Krystle: “Ouders mogen het dossier van hun kind inzien, dus dan moet het ook voor hen goed leesbaar zijn. Een rapportage moet feitelijk en transparant zijn en heeft aandacht nodig.”

Leesbaarheid
Vorig jaar organiseerde GGD Drenthe een workshop ‘Objectief Rapporteren’. Krystle: “Er was een duidelijke behoefte van doktersassistenten, verpleegkundigen en artsen om onze manier van rapporteren weer eens onder de loep te nemen. Met als doel ‘hoe kan ik feitelijk rapporteren wat ik zie of signaleer, zodat het ook voor ouders duidelijk is en klopt.

Als ik nu rapporteer, probeer ik me te verplaatsen in de ouders. Waar mogelijk probeer ik ouders ook ter plekke te vertellen wat ik noteer of een samenvatting te geven van de rapportage. Dat ik zelf ouder ben, helpt; Als ouder wil ik zelf ook begrijpen wat er staat. Ik wil me terug kunnen vinden in het verslag. Een rapportage moet een goede en feitelijke samenvatting zijn van wat er besproken is. “

Naslagwerk
“Laatst was er een situatie waarbij een vermoeden was van kindermishandeling. Daarin werkte ik samen met Jeugdzorg en de ouders. Ik maakte van elk gesprek een verslag en merkte dat het voor alle betrokken partijen belangrijk was om ‘iets’ terug te kunnen lezen. De ouders waren verstandelijk beperkt, voor hen was het ook heel prettig dat de afspraken in eenvoudig taalgebruik op papier stonden. We hadden allemaal iets om op terug te kunnen vallen.

Bij onze GGD zijn we kritisch op onze rapportages. De richtlijnen van Babs Smith over hoe je feitelijk kunt rapporteren, helpen daarbij.”

Geïnteresseerd in een workshop Rapporteren? Bel Babs: 06-33677005

#Rapporteren #Dossiervorming #Registreren #AVG