06-33677005 info@babssmith.nl
De luie coach is het meest effectief

De luie coach is het meest effectief

Bij de uitdrukking ‘luie coach’ denk je misschien aan een gesprekspartner die comfortabel achterover hangt in z’n stoel, z’n benen onverschillig op tafel gooit of ongegeneerd gaapt. Niet echt het plaatje dat past bij effectieve coaching. Toch vertel ik studenten van de LeefstijlCoach Academy dat ‘lui zijn’ de ultieme manier is om een coachee in beweging te krijgen.

Verantwoordelijk  
Wat houdt dat in, ‘lui zijn’? Om te beginnen dat je er als coach voor kiest om de coachee zélf verantwoordelijk te maken voor z’n eigen groeiproces. Dus… Nee, je hoeft niemand te redden. En… Nee, probeer jouw gewenste resultaat niet door te drukken. En… Nee, geef vooral geen ongevraagd advies! Want die neiging zie ik niet alleen bij veel beginnende coaches, maar ook bij zeer ervaren hulpverleners. Het is de valkuil van de deskundigheid.

Deskundigheid  
Natuurlijk, misschien weet jij nét iets meer, heb je de meeste ervaring met een onderwerp of ben je net iets deskundiger dan je coachee. Maar besef dat coaching iets heel anders is dan voorlichting geven of adviseren. Vóórzeggen gaat misschien sneller en is soms goed voor je ego, maar je coachee leert er niks van. Je doel is juist om je coachee oplossingen te laten vinden die bij hém passen. En hij is toch echt méér deskundig over zíjn leven, dan jij!

Innerlijke drijfveren
Ook wil je dat je coachee er zélf voor kiest om z’n gedrag te veranderen. Voor langdurige gedragsverandering is namelijk ‘intrinsieke motivatie’ nodig. Let op: intrinsieke motivatie betekent dat de motivatie al ín je coachee zit. Het gaat dus om innerlijke drijfveren, die jij er als coach níet actief in kunt stoppen. Je kunt je coachee wél helpen om deze drijfveren te ontdekken en te onderzoeken. En precies dat doe je met behulp van die ’luie’ manier van coachen.

Lui zijn
Hoe ziet dat er uit? Als luie coach laat je de coachee het werk doen. Je weerstaat het appèl dat hij soms op je doet voor oplossingen en neemt vooral geen apen op je schouders. (Vraag dus niet ‘waar kan ik je mee helpen?’, maar ‘waar wil je vandaag aan werken?’) Je weet dat ‘aansluiten’ het toverwoord is en verplaatst je daarom continue in de beleving van de coachee. Je weet als geen ander nieuwsgierige, open vragen te stellen en verstaat de kunst van het luisteren. De focus van het gesprek ligt immers bij de coachee. Je blijft rustig en geduldig en maakt gebruik van de kracht van stiltes. Door te reflecteren en confronteren op wat de coachee inbrengt, breng je hem bij z’n eigen gevoelens/gedachten en vergroot je z’n leereffect.

Kortom: De luie coach doet weinig en daardoor juist heel erg veel! 

#Coaching #Leefstijlcoach #LeefstijlCoachAcademy #Gedragsverandering #BrickhouseAcademy

Foto: Studenten LeefstijlCoach Academy oefenen coachgesprekken

Enthousiasme over leefstijlcoaching

Enthousiasme over leefstijlcoaching

Heerlijk, zo’n enthousiasme na m’n training ‘coachingsvaardigheden’ voor de LeefstijlCoach Academy! Dit zijn de coaches waar je graag bij aanklopt voor steun bij gedragsverandering/gezonde leefstijl!

#Leefstijlcoach #LeefstijlCoachAcademy #Gedragsverandering #BrickhouseAcademy

AVG zet op scherp: Inzagerecht vereist zorgvuldige rapportages

AVG zet op scherp: Inzagerecht vereist zorgvuldige rapportages

Facebook is niet de enige die zorgvuldig om moet gaan met onze privacy. Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze Europese verordening zorgt voor duidelijke privacyrechten voor burgers en plichten voor bedrijven en organisaties. Ook bij de overheid en in de zorg.

De meeste zorginstellingen werken al jaren met een keurig beveiligd patiëntensysteem. Jeugdverpleegkundige Krystle Bosscher van GGD Drenthe: “Rapporteren is een belangrijk onderdeel van mijn werk. Als verpleegkundige rapporteer ik veel. Bij elk contactmoment schrijf ik in het digitale kinddossier. Zorgvuldigheid vind ik hierbij belangrijk. In het belang van het kind, maar ook ter overdracht naar een collega.”

Inzagerecht
Toch is er iets verandert met de komst van de AVG; Het inzagerecht van burgers ligt ineens onder een vergrootglas. Burgers hebben met betrekking tot hun dossier simpelweg het recht op: informatie, inzage, rectificatie, een verzoek om verwijdering van informatie en het maken van bezwaar. Krystle: “Ouders mogen het dossier van hun kind inzien, dus dan moet het ook voor hen goed leesbaar zijn. Een rapportage moet feitelijk en transparant zijn en heeft aandacht nodig.”

Leesbaarheid
Vorig jaar organiseerde GGD Drenthe een workshop ‘Objectief Rapporteren’. Krystle: “Er was een duidelijke behoefte van doktersassistenten, verpleegkundigen en artsen om onze manier van rapporteren weer eens onder de loep te nemen. Met als doel ‘hoe kan ik feitelijk rapporteren wat ik zie of signaleer, zodat het ook voor ouders duidelijk is en klopt.

Als ik nu rapporteer, probeer ik me te verplaatsen in de ouders. Waar mogelijk probeer ik ouders ook ter plekke te vertellen wat ik noteer of een samenvatting te geven van de rapportage. Dat ik zelf ouder ben, helpt; Als ouder wil ik zelf ook begrijpen wat er staat. Ik wil me terug kunnen vinden in het verslag. Een rapportage moet een goede en feitelijke samenvatting zijn van wat er besproken is. “

Naslagwerk
“Laatst was er een situatie waarbij een vermoeden was van kindermishandeling. Daarin werkte ik samen met Jeugdzorg en de ouders. Ik maakte van elk gesprek een verslag en merkte dat het voor alle betrokken partijen belangrijk was om ‘iets’ terug te kunnen lezen. De ouders waren verstandelijk beperkt, voor hen was het ook heel prettig dat de afspraken in eenvoudig taalgebruik op papier stonden. We hadden allemaal iets om op terug te kunnen vallen.

Bij onze GGD zijn we kritisch op onze rapportages. De richtlijnen van Babs Smith over hoe je feitelijk kunt rapporteren, helpen daarbij.”

Geïnteresseerd in een workshop Rapporteren? Bel Babs: 06-33677005

#Rapporteren #Dossiervorming #Registreren #AVG

 

Let’s talk about sex; Motiveren tijdens het SOA/seks spreekuur

Let’s talk about sex; Motiveren tijdens het SOA/seks spreekuur

“Een condoom? Maar dan is het veel minder lekker! Tieners die nog blue zijn beginnen vaak te giechelen als ik over condooms begin, de rest schiet meestal in de weerstand,” vertelt Mayke Dankers, doktersassistent bij een huisartsenpraktijk.

Mayke heeft een eigen seks/SOA spreekuur. Ze geeft voorlichting en advies over seksueel overdraagbare aandoeningen en anticonceptie. En ze behandelt indien nodig. Motiveren tot gezond gedrag staat centraal tijdens haar spreekuur. Want een SOA of ongewenste zwangerschap kun je beter voorkomen dan genezen, toch?

Vertrouwen bouwen

Mayke: “De manier waarop ik mijn gesprekken voer, is cruciaal; Als ik patiënten niet kan motiveren om veilig te vrijen, dan denken ze ‘stik er maar in’ en dan zie ik ze nooit meer terug. Het allerbelangrijkste is dat ik een vertrouwensband met ze opbouw. ‘Ik heb een fijn gesprek met haar gehad’ zeggen ze dan tegen de huisarts. Dat is blijkbaar de reden waarom ze terugkomen. Ik let er vooral op dat ik de juiste houding aanneem en niet oordeel. Of het nou onwetende tieners zijn of roekeloze swingers, ik vind het belangrijk om te weten wat hun vraag is en hen daarmee te helpen.”

De belevingswereld van de patiënt

“Wat is anticonceptie, vermoord ik dan het kindje? Simpele vragen die niet in ons opkomen, die krijg ik,” vertelt Mayke. “Daarom is het zo belangrijk om eerst aan te sluiten bij de belevingswereld van de patiënt en niet ongevraagd informatie te gaan zenden. Regelmatig krijg ik de vraag: ‘Wat is een SOA’? Dan moet ik uitleggen dat je met seks een ziekte kan oplopen en dat je een condoom moet gebruiken. Waarop vluchtelingen vaak vragen: ‘Wat is een condoom?’ Ik mag er echt niet vanuit gaan dat patiënten op hetzelfde informatieniveau zitten als ik zit.”

Dat bepaal ik zelf wel

Gesprekken over anticonceptie vind ik vaak het meest effectief. “Daar komt veel voorlichting bij kijken. Ik kom soms jonge dames tegen die meerdere keren in één maand een morning-afterpil slikken en er niet bij stilstaan dat het slecht is voor hun hormoonhuishouding. Ook in deze gesprekken is een motiverende aanpak heel belangrijk; Ik dring ze niks op, maar help ze om zélf de juiste keuze te maken voor anticonceptie. Vrouwen zijn zich tegenwoordig steeds bewuster van hun eigen lichaam. ‘Wat is goed voor me en wat kan beter?’ Ze hebben behoefte aan advies op maat en willen uiteindelijk zélf kiezen.”

Motivatie komt van binnenuit

“Motiveren is best lastig. Soms ben ik tevreden over een gesprek en dan blijkt achteraf dat ze toch onveilige seks hebben gehad. De training Motiverende Gespreksvoering stond al een tijdje op mijn lijstje. Het heeft me inzicht gegeven in wat wel en niet werkt, en waarom. Ik heb nu bruikbare handvatten om innerlijke motivatie te ontlokken. Want de verandering die nodig is voor een betere gezondheid, moet de patiënt toch echt zelf doen. Dat kan ík niet doen; Ik kan er niet naast gaan zitten en zeggen ‘kun jij die condoom even omdoen!’.”

De training Motiverende gespreksvoering voor de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten scoort een 8,9 gemiddeld.

De eerst volgende trainingen voor de NVDA vinden plaats op:
– 15 en 29 maart in Utrecht
– 11 oktober en 1 november in Utrecht
Inschrijven kan bij de NVDA

Mayke Dankers is doktersassistent bij huisartsenpraktijk Beethoven in Tilburg. Ze neemt deel aan een landelijke expert groep die startende praktijkondersteuners en doktersassistenten helpt bij het opzetten van een seks/SOA spreekuur. De expertgroep is bezig met het ontwikkelen van een landelijk protocol en werkt nauw samen met de NVDA Academie voor de juiste scholing.

 

 

Sociale wijkteams uit de spagaat: Investeren in motiveren

Sociale wijkteams uit de spagaat: Investeren in motiveren

Zelfregie. Participatie. Eigen kracht… Mooie woorden waar de burger anno nu aan moet voldoen. En die burger heeft zelf vaak geen flauw benul. Tenzij hij voor hulp aanklopt bij de gemeente, of in beeld komt bij welzijnswerk of een zorginstelling. Dan krijgt hij te maken met een professional die vooral hulp wil bieden, maar soms ook eisen moet stellen.

Dichtbij de bewoner
Sociale wijkteams hebben regelmatig te maken met deze dubbele mindset. Deze interdisciplinaire teams hebben tot doel kwetsbare burgers te ondersteunen. Ze werken ín de wijken, dichtbij de bewoners. Ze zijn er om problematiek vroegtijdig te signaleren en te voorkomen. Daarbij stellen ze zich op als gelijkwaardige gesprekspartners. Ze nodigen bewoners uit om zélf hun problemen en behoeften te formuleren. Logisch, hun betrokkenheid wordt daarmee immers vergroot!

‘Moeten’ is demotiverend
Wat het lastig maakt, is dat de behoeften van de bewoners vaak haaks staan op de uitvoering van allerlei wetten zoals de Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet of lokaal beleid. Zodra de bewoner door heeft dat er iets verwacht wordt of ‘moet’, dan gaan de hakken in het zand. Hoe kun je als professional dan het vertrouwen van een bewoner winnen en hem tegelijkertijd in beweging krijgen namens de wet? Juist, met behulp van ‘motiverende gespreksvoering’!

Aansluiten loont
Sociaal werker: “Ik ondersteun bewoners op allerlei leefgebieden, zoals financiën, lichamelijke en psychische beperkingen, daginvulling etc. Dagelijks heb ik te maken met mensen die dakloos dreigen te worden, mensen die wanhopig zijn omdat ze zoveel schulden hebben, werkloos zijn of Wmo-vragen hebben. Ik heb tijdens de training Motiverende gespreksvoering geleerd hoe je ervoor kunt zorgen dat deze bewoners hun problemen eerder herkennen en onder ogen zien. Ik weet nu hoe ik duidelijk kan krijgen wat ze écht willen of juist níet willen.”

“Laatst sprak ik bijvoorbeeld iemand met heel veel schulden. Deze man zag niet in welke rekeningen dringend waren en eerst betaald moesten worden. Er was geen overzicht. Normaal zou ik snel in mijn zogenoemde ‘reparatiereflex’ schieten; dan had ik de neiging om meteen tips en adviezen te geven. Door eerst reflecties te geven en overzicht te creëren kwam er rust in het gesprek en kreeg hij uiteindelijk zelf ook inzicht. Het kost misschien wat tijd om aan te sluiten bij de bewoner, maar die investering levert enorm veel op.”

Innerlijke motivatie zorgt voor beweging
‘Motiverende gespreksvoering’ maakt duidelijk hoe belangrijk het is om de tijd te nemen om sámen met de bewoner de problematiek te onderzoeken en géén oplossingen of acties door te drukken of af te dwingen. Door eerst aan te sluiten bij de bewoner en oog te hebben voor diens behoeften, voorkom je weerstand. Met vertrouwen als basis, kun je iemands innerlijke motivatie aanspreken en sneller beweging creëren. De sleutel tot zelfregie, participatie en eigen kracht blijkt: Innerlijke motivatie!

Deze training scoort een 8,3 gemiddeld (gebaseerd op 130 respondenten)

Interesse? Bel me voor een vrijblijvend gesprek!